Använd ROT

Du är berättigad till att använda ROT-avdrag på ditt snickeriarbete från JRM Group. Då betalar du halva priset för en lika professionell snickare i Stockholm. Du har rätt till 50 000kr per person och år, efter det så löper vanligt pris på. Om du bor med någon i ditt bohag så kan ni addera dennes ROT-avdrag om ni vill.

Då blir det 50 000kr x 2 = 100 000kr i avdrag på arbetskostaden. Detta gäller alla våra tjänster.
Det är enkelt och använda och redan i offerten ser du avdraget som görs. Det finns som tur är inget lägsta belopp som du behöver komma upp i för att ROT-avdraget skall gälla.

Skattereduktionen har gällt sedan December månad 2008 och är i fullt bruk idag. Använd det för att få en billigare renovering!